Põlva kooliraamatukogud
RIKS - Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem  
EST EST  RUS RUS  ENG ENG   
Kolmapäev, 30. november   
Palun oota
 Kasutusjuhend

1. Terminid ja seletused
2. Minu RIKSWEB
2.1. RIKSWEB-i sisenemine
2.2. Laenutuste sirvimine
2.2.1. Laenutuse pikendamine
2.3. Eelmiste laenutuste sirvimine
2.4. Reserveeringute sirvimine
2.5. Maksete sirvimine
2.6. Märkuste sirvimine
2.7. Mida lugeda järgmisena?
2.8. Minu lugemisplaan
2.9. Salasõna vahetamine
2.10. Sirvimise lõpetamine ja RIKSWEB-st välja logimine.

3. Otsingute tegemine kataloogist
3.1. Lihtotsing ehk vabasõna otsing
3.1.1. Sõna otsing
3.1.2. Sõna ja fraasi kombineerimine
3.1.3. Kuidas otsida, et saaksid parima tulemuse?
3.1.4. Kui teed sisestamisel vea või sisestad tundmatu sõna
3.2. Täpsem otsing ehk detailotsing
3.2.1. Täpsema otsingu tingimused
3.2.2. Lisatingimused täpsemas otsingus
3.3. Otsingu tulemused
3.3.1. Otsitulemuste sorteerimine
3.3.2. Otsitulemustest valiku tegemine
3.3.2.1. Salvestatud teavikute nimekiri
4. Teaviku andmed ja saadavus
4.1. Otsingute tegemine lingitud väljade abil
4.2. Teaviku reserveerimine
4.3. Teaviku kommenteerimine
4.4. Teaviku hindamine

5. Erinevate loendite kasutamine
5.1. Perioodika loend
5.2. Hinnatud teavikute loend
6. Muud RIKSWEB võimalused
6.1. Uudiskirjanduse sirvimine
6.2. Raamatukoguürituste sirvimine
6.3. Statistika sirvimine
6.4. Külalisteraamat
6.5. Kommentaarid
6.6. Tellimissoovitus
6.7. Kontaktandmed
6.8. RIKS WWW
1. Terminid ja seletused

Antud juhendis on kasutatud erialaseid termineid, mis tavakasutajale võivad tekitada segadust. Allpool on nende terminite täpsemad seletused.

TEAVIK või NIMETUS
Mistahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon.
Näiteks: raamat, ajakiri, CD/DVD-plaat, helikassett, käsikiri jne.

EKSEMPLAR
Raamat „Sipsik“ on trükitud teavik, millel on viis eksemplari.
Näiteks: raamatul on viis eksemplari, ajakirjal üks numbrieksemplar.

ÜKSIKOSA või ARTIKKEL
Teavikus sisalduv kirjutis. Peatükk raamatus, artikkel ajakirjas või ajalehes.

OSAKOND
Raamatukogu füüsiline või temaatiline osa.
Näiteks: laenutusosakond, lugemissaal, lasteosakond, arhiiv jne.

2. Minu RIKSWEB

Veebiteenus võimaldab lugejal kasutada teatud raamatukoguteenuseid internetis. Teenusteks on raamatukogu e-kataloogi sirvimine ja erinevate otsivõimaluste kasutamine ning enda lugejakonto kasutamine.

2.1. RIKSWEB-i sisenemine

Salasõna saamiseks pöördu raamatukogutöötaja poole! Vali menüüst „Logi sisse“. Sisesta kasutajatunnuseks enda perekonnanimi, lugeja number (kaardi nr.), isikukood või e-posti aadress ning salasõna. Klõpsa nupul „Logi sisse“.

Eesti ID-kaardiga logimiseks klõpsa nupul "ID Kaart" ja sisesta PIN1 kood. ID kaardi tugi sõltub raamatukogust ja kõigis kataloogides ei pruugi selle tuge olla!
NB! ID kaardi edukaks kasutamiseks peab raamatukogu andmebaasis olema Sinu korrektne isikukood!

Peale edukat sisselogimist näed tervitust ja enda lugejakontot. Vasakule põhimenüüsse lisanduvad järgmised lugejaga seotud valikud: "Laenutused", "Eelmised laenutused", "Reserveeringud", "Maksed", "Märkused", "Minu andmed", "Minu statistika", "Mida lugeda järgmisena", "Salasõna" ja "Logi välja".

2.2. Laenutuste sirvimine

Vali menüüst „Laenutused“. Näed enda laenutuste nimekirja, mis sisaldab teaviku pealkirja, laenutuse kuupäeva, tagastustähtaega, mitu päeva on jäänud laenutuse tagastamiseni ning mitu korda oled laenutust pikendanud.

2.2.1. Laenutuse pikendamine

Laenutuse pikendamine läbi RIKSWEB-i sõltub raamatukogus kehtestatud reeglitest. Lubatud pikendamiste arv on enamasti piiratud ja võib sõltuda mitmest teisest tingimusest.
Laenutuste pikendamiseks klõpsa laenutusrea ees oleval märgil . Kui mingil põhjusel ei saa antud laenutust pikendada, kuvab RIKSWEB vastava teate. Laenutus pikendatakse samaks perioodiks nagu see oli algselt laenutatud või vastavalt raamatukogus kehtestatud reeglitele.

2.3. Eelmiste laenutuste sirvimine

Vali menüüst „Eelmised laenutused“.
Näed kuupäeva, millal teavik laenutati ja tagastati ning pikenduste arvu. Laenutuste ajalugu on sorteeritud kahanevas järjekorras ning jaotatud erinevatele lehekülgedele.

2.4. Reserveeringute sirvimine

Vali menüüst „Reserveeringud“.
Näed raamatukogu, reserveeringu aegumise tähtaega, eksemplari staatust ning mitmes Sa teaviku järjekorras oled.
NB! Kui eksemplari staatus on "Kinnitamata" või "Järjekorras", siis ei ole vaba eksemplari raamatukogus veel saadaval, vastasel korral kuvatakse eksemplari triipkoodi number.
Eksemplari saabumisest teavitatakse lugejat e-posti või SMS teel. Reserveeringust loobumiseks võid selle kustutada, klõpsates „prügikasti“ ikoonil vastava rea ees.

2.5. Maksete sirvimine

Vali menüüst „Maksed“. Näed kõiki makseid, mis Sulle kogu poolt on määratud. Makseteks on enamasti erinevad teenustasud, viivised ja hüvitised. Nimekirjas näed makse selgitust, kuupäeva, summat ning millal makse on tasutud.

2.6. Märkuste sirvimine

Vali menüüst „Märkused“. Näed nimekirja kõikidest märkustest, mis Sinu lugejaandmetele on raamatukogu või süsteemi poolt sisestatud.

2.7. Mida lugeda järgmisena?

Vali menüüst „Mida lugeda järgmisena?“.
Kui oled raamatukogust laenutanud vähemalt viis laenutust, analüüsib RIKSWEB Sinu laenutuste ajalugu ning koostab laenutussoovituse populaarsemate laenutuste hulgast. Soovitus koostatakse järgmistel alustel: lugeja lemmik autor, mida laenutavad teised samas eas lugejad, lemmik žanr, mida laenutavad teised samast soost lugejad ja TOP 100 laenutustest juhuslikult valitud raamatud, mida lugeja ise veel laenutanud ei ole.

2.8 Minu lugemisplaan

Vali menüüst "Minu lugemisplaan
Näed nimekirja teavikutest, mis oled lisanud enda lugemisplaani. Teaviku kustutamiseks nimekirjast liiguta kursor soovitd reale ja klõpsa prügikasti ikoonil pealkirja lõpus. Terve nimekirja kustutamiseks klõpsa prügikasti ikoonil nimekirja kohal.

2.9. Salasõna vahetamine

Vali menüüst „Salasõna vahetamine“. Sisesta vana salasõna, uus salasõna kaks korda ning klõpsa nupul „Vaheta salasõna“. Peale salasõna vahetamist pead uuesti sisse logima uue salasõnaga.

2.10. Sirvimise lõpetamine ja RIKSWEB-st välja logimine.

Kui oled RIKSWEB-i kasutamise lõpetanud, vali menüüst „Logi välja“. Turvalisuse huvides on kindlam sulgeda ka veebisirvija aken!

3. Otsingute tegemine kataloogist

Otsingute tegemiseks on kaks võimalust – detailotsing ja liht- ehk vabasõnaotsing.

3.1. Lihtotsing ehk vabasõnaotsing

Lihtotsingu väljad leiad RIKSWEB esilehelt ja nupurealt. Sisesta otsinguväljale otsitavad sõnad ning klõpsa nupul „Otsi“ või vajuta klahvi „ENTER“.

3.1.1. Sõnaotsing

Sisesta otsitavad sõnad ja eralda need tühikuga. Ära kasuta kirjavahemärke, kuna neid ignoreeritakse. Sõnad võivad olla suvalises järjekorras ning otsing ei ole tõstutundlik.

3.1.2. Sõna ja fraasi kombineerimine

Kui sõnaotsing tagastab liiga palju "müra", võid lisaks sõnadele lisada otsingusse fraasi. Selleks eralda soovitud fraas jutumärkidega. Fraasi lisamisel otsitakse täpset sõnade järjekorda!
Näiteks: grieg "kevade hommik" - otsitakse teaviku tekstist sõna grieg ja fraasi "kevade hommik".

3.1.3. Kuidas otsida, et saada parim tulemus

Lihtotsingu puhul otsitakse sisestatud sõnu kõikidest teose andmetest. Sõna võib sisalduda teose pealkirjas, autori nimes, märksõnades jne. Parima tulemuse saamiseks kasuta kahte või enamat otsisõna. Näiteks, kui soovid leida raamatut „400 Eesti seent“, ära sisesta otsisõnaks ainult sõna „eesti“, sest sõna „eesti“ sisaldub tuhandetes raamatutes. Otsingu tulemused on sorteeritud relevantsuse alusel ehk parimad tulemused on nimekirja alguses. Kui kõik otsitavad sõnad sisalduvad teose andmetes, on see rida otsingu tulemustes eraldi taustavärviga.

3.1.4. Kui teed sisestamisel vea või sisestad tundmatu sõna

Oletame, et soovid leida raamatut „400 Eesti seent“ ja sisestad otsinguks "400 seenr". Tegemist on lihtsa sisestamise veaga – sõna "seent" asemel on sisestatud "seenr". Selliste vigade puhul analüüsib RIKSWEB sisestatud sõnu ning pakub välja sõnad, mis vigasele sõnale sarnanevad. Õige sõna lisamiseks otsingusse klõpsa RIKSWEB poolt pakutud sõnal ja käivita otsing uuesti.

3.2. Täpsem otsing ehk detailotsing

Vali menüüst „Täpsem otsing“.
Täpsem otsing võimaldab otsida kolme erineva tunnuse alusel, kombineerides neid loogikaoperaatoritega JA, VÕI, EI OLE. Lisaks saab tulemusi piirata järgmiste tingimustega;
Ilmumisaasta, kodulugu, keel, ühik, raamatukogu

Sisesta otsitavad sõnad otsinguvälja(de)le, vali operaatorid ja muud tingimused ning klõpsa „Otsi“.
Kui soovid korraga otsida mitme keelekoodi, ühiku või raamatukogu alusel, siis hoia all CTRL klahv, ning vali soovitud read.

3.2.1. Täpsema otsingu tingimused

Otsitavate sõnade järjekord ei ole tähtis. Ära kasuta kirjavahemärke, sest neid ignoreeritakse. Ainukeseks lubatud erimärgiks on * sõna lõpus, mis võimaldab otsida sõna alguse järgi.

3.2.2. Lisatingimused täpsemas otsingus

Otsides näiteks pealkirja „400 Eesti seent“ ja valides keeleks „kreeka“ ei leita suure tõenäosusega midagi, kuna antud teose keelekoodiks on „eesti“.
Kui Sa täpselt ei tea, mis keelekoodiga soovitud teos on, jäta see valimata!
Ühik võimaldab otsida ainult teatud tüüpi teavikuid. Ühik määrab teaviku loogilise kuuluvuse. Kui Sa täpselt ei tea, mis ühikuga otsitav teavik on, jäta see valimata

3.3. Otsingu tulemused

Otsingu tulemused on jaotatud mugavamaks sirvimiseks eraldi lehekülgedele ja sorteeritud relevantsuse alusel ehk parimad tulemused on alguses. Nimetused ja artiklid on jaotatud eraldi sakkidele.

3.3.1. Otsitulemuste sorteerimine

Otsingu tulemusi saab sorteerida pealkirja, autori ja ilmumisaasta järgi. Klõpsa lingil „Sorteeri“ ja vali menüüst mille alusel soovid tulemusi sorteerida.

3.3.2. Otsitulemustest valiku tegemine

Kirje lisamiseks valitud teavikute nimekirja klõpsa märkeruudul. Teavik lisatakse nö. salvestatud teavikute nimekirja ja nupureale tekib ikoon .

3.3.2.1. Salvestatud teavikute nimekiri

Salvestatud teavikute nimekirja vaatamiseks klõpsa nupureal oleval ikooonil "soovikorv".
Näed nimekirja Sinu poolt valitud teavikutest. Nimekirja printimiseks klõpsa ikoonil , kustutamiseks klõpsa ikoonil .

4. Teaviku andmed ja eksemplaride saadavus

Teaviku andmete ja saadavuse vaatamiseks klõpsa otsingutulemustes teaviku pealkirjal.

Näed kõiki teaviku andmeid ning eksemplaride nimekirja raamatukogude ja osakondade kaupa. Eksemplaride nimekiri sisaldab ka saadavusandmeid ehk mitu eksemplari on teavikul üldse, mitu kohalkasutamiseks ja mitu vabad laenutamiseks. Täpsemate saadavusandmete vaatamiseks klõpsa soovitud raamatukogu nimetusel.
NB! Kui oled RIKSWEB-i sisse loginud, kuvatakse eksemplaride nimekirjas vaikimisi ainult Sinu kodukogud. Kõikide kogude eksemplaride saadavusandmete sirvimiseks klõpsa lingil "Kõik raamatukogud".

4.1. Otsingute tegemine lingitud väljade abil

Teaviku andmete sirvimisel on teatud väljad (liik, autorid, märksõnad, sari) linkidena. Otsingu tegemiseks klõpsa soovitud lingil.

4.2. Teaviku reserveerimine

Kui oled RIKSWEB-i sisse loginud ja sirvitav teavik on reserveeritav, näed eksemplaride nimekirja all nuppu „Reserveeri teavik“. Kui oled mitmes kogus lugeja, saad valida millistest kogudest teavikut reserveerida. Teavik reserveeritakse Sinu nimele ja teaviku saabumisel raamatukogusse teavitatakse Sind e-maili või SMS teel.
Teaviku reserveerimise lubamine sõltub raamatukogus kehtestatud reeglitest. Näiteks, ei lubata reserveerida juhul, kui Sul on käes tähtaja ületanud laenutusi.
NB! Kui reserveerisid sama teaviku mitmes raamatukogus, siis eksemplari kinnitamisel esimeses raamatukogus, kustutatakse selle teaviku reserveeringud kõikidest teistest raamatukogudest!

4.3. Teaviku kommenteerimine

Kui raamatukogu lubab teavikute kommenteerimist, näed eksemplaride nimekirja lõpus nuppu „Lisa kommentaar“. Kommentaari lisamiseks klõpsa nupul, täida väljad ning lisa oma kommentaar.
NB! Antud vorm ei ole mõeldud teavikute tellimiseks ega broneerimiseks!

4.4. Teaviku hindamine ja Facebookis "laikimine"

Teaviku hindamiseks klõpsa soovitud hinde andmiseks vastaval „mummul“. Facebookis teaviku jagamiseks või "laikimiseks" klõpsa vastaval ikoonil.

5. Erinevate loendite kasutamine

Vasakul menüüs leiad erinevad loendid. Põhiloendid on märksõnaloend, nimeloend, keeleloend ja sarjaloend. Olenevalt raamatukogust võivad loendid sisaldada ka raamatukoguspetsiifilisi loendeid nagu - diplomitööd. Lisaks on loendite all E-Väljaanded, Perioodika, Viimased artiklid ja Hinnatud teavikud. Loendid võimaldavad vastavalt nende tüübile kiiret teavikute leidmist. Näiteks, kui soovid leida kõik teavikud, mis sisaldavad märksõna „seened, vali loendite menüüst Märksõnaloend, vali täht "S" ja märksõnade nimekirjast „seened“.

5.1. Perioodika loend

Perioodika loend võimaldab sirvida erinevaid ajakirju ning ajalehti aastakäikude kaupa. Vali menüüst „Perioodika“ ja Sind huvitava väljaande nimetus. Näed väljaande andmeid ning aastakäikude nimekirja raamatukogude kaupa. Numbriandmete sirvimiseks klõpsa Sind huvitaval aastakäigu real.

5.2. Hinnatud teavikute loend

Võimaldab sirvida kasutajate poolt hinnatud teavikuid paremusjärjestuse alusel. Rohkem ja paremad hinded saanud teavikud on eespool. Samuti näed nimekirjas FB "laigitud" teavikuid.

6. Muud RIKSWEB võimalused

6.1. Uudiskirjanduse sirvimine

Uudiskirjanduse sirvimiseks vali menüüst „Uudiskirjandus“. Valikust „Raamatukogu“ saad valida erinevaid raamatukogusid, kus on kehtiv uudiskirjanduse nimekiri.

6.2. Raamatukoguürituste sirvimine

Raamatukoguürituste sirvimiseks vali menüüst „Üritused raamatukogus“.
Näed kõiki toimuvaid või lähiajal tulevaid üritusi raamatukogude kaupa ning ürituse kirjeldust.

6.3. Statistika sirvimine

Statistika sirvimiseks vali menüüst „Statistika“. RIKSWEB kuvab kokkvõtliku statistika, mis sisaldab raamatukogu lugejate, laenutuste, külastuste jne. andmeid ning lisaks enimlaenutatud raamatute ning autorite edetabeli. Statistika piiramiseks kindla raamatukogu järgi vali soovitud raamatukogu rippmenüüst „Raamatukogu“.

6.4. Külalisteraamat

Külalisteraamatu sirvimiseks või sellesse sissekannete tegemiseks vali menüüst „Külalisteraamat“. Täida vajalikud väljad ning salvesta sissekanne või loe teiste poolt tehtud sissekandeid.

6.5. Kommentaarid

Antud valiku alt saad lugeda kasutajate poolt sisestatud raamatukommentaare ja soovitusi.

6.6. Tellimissoovitus

Kui raamatukogus ei ole sellist teavikut, millest oleksid väga huvitatud, saad raamatukogule saata tellimissoovituse.
NB! Tegemist ei ole raamatu reserveerimisega!

6.7. Kontaktandmed

Näed kõigi süsteemiga liitunud raamatukogude kontaktandmeid.

6.8. RIKS WWW

6.8.1 Teised raamatukogud

Näed teiste raamatukogude e-katalooge

6.8.2. Raamatukogud reaalajas

Näed reaalajas RIKS süsteemi raamatukogude laenutuste ja tagastuste kaardirakendust.

Koostan statistikat
Uuemad enne Pealkirja järgi Autori järgi Viimati lisatud