EL Isikuandmete standardiseerimise direktiiv!

By | 1.04.2011

Alates 01.04.2011, vastavalt Euroopa Liidu direktiivile EU-APR-0232/X23/US.234345, tuleb kõikides elektroonilistes süsteemides, mis kasutavad isikuandmeid, viia isikute nimed vastavausse eelmainitud EL nõudega.
Nimelt standardiseeritakse kõikide EL maade e-süsteemides kasutusel olevad isikunimed.
Isikunimedes tohib kasutada ainult ladina tähti ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ!
Kõik täpitähed tuleb isikuandmetes asendada järgnevalt;
Õ – OE
Ä – AE
Ö – OOE
Ü – UE

Näiteks: Peeter Põld – Peeter Poeld.
Merle Jääger – Merle Jaeaeger
Mihkel Pööbel – Mihkel Pooeooebel

Kõik isikuandmed peavad olema viidud vastavusse eelmainitud standardiga hiljemalt 01.06.2011.a.
Kõik raamatukogukaardid, kus on standardile mittevastavad nimed tuleb asendada uute, standardile vastavate, lugejakaartidega raamatukogu kulu ja kirjadega.

Kõikides raamatukogudes, kus on kasutuses RIKS toimub nimede muutmine automaatselt järgmise nädala jooksul!

Lisa kommentaar