Reserveerimine kogudele

By | 7.10.2009

Lugejamoodulisse on lisatud uus funktsionaalsus – reserveerimine raamatukogudele.
Antud funktsioon on kasutatav juhul, kui süsteemis on mitu raamatukogu.
Võimaldab teaviku reserveerimist teisele kogule või iseendale, olenemata kas tegemist on pea- või allkoguga.
Kasutades suvalist otsinguviisi lugejamoodulis ja valides otsitulemuste aknas soovitud teaviku, saab valida menüüst Reserveering kogule.., mille alt on näha kõik süsteemis registreeritud kogud, kaasa-arvatud enda kogu. Reserveerides teaviku iseenda kogule, antakse sellega märku kõikidele kogudele, et raamatukogu on antud teaviku RVL-st  huvitatud. Kui mõnes teises kogus reserveeritud teavik tagastatakse ja seda ei ole reserveeritud lugejatele, pakub programm teha RVL teaviku reserveerinud kogule.
Reserveerides teaviku enda kogu alt mõnele teisele kogule, kontrollitakse teaviku tagastamisel reserveeringut ainult reserveeringu teinud kogu alt.
Laenutamise aknas valides reserveeringu seaded, saab raamatukogudevahelise resrveeringu kontrolli sisse ja välja lülitada, kasutades sätet – Kinnita raamatukogudevaheline reserveering.

Menüüst Sirvimine – Reserveeringud – Raamatukogudevahelised reserveeringud, näeb neid reserveeringuid, mis on tehtud enda kogu alt või teiste kogude poolt nö. soovireserveeringuid. Kustutada saab ainult neid reserveeringuid, mis on tehtud enda kogu alt.

Lisa kommentaar