Category Archives: Aruandlus

Ikka see nimetuste teema….

Kuna on aruannete esitamise aeg, tekib igal aastal teema – “Miks nimetused ei klapi?”. Seletan veelkord täpsemalt: Oletame, meil on kaks raamatukogu: Kännu Raamatukogu ja Oksa Raamatukogu. 2009.a. ostis Kännu Raamatukogu 5 eksemplari raamatut “Sipsik” ja Oksa Raamatukogu ostis 3 eksemplari sama raamatut.

Miks aruandes nimetused ei klapi???

On jällegi uus aasta ja nende jubedate aruannete koostamise aeg ;o) Mitmel korral on tekkinud küismused, et miks ei klapi nimetuste arv, eriti kui võetakse aruandesse mitu raamatukogu kokku. Asjale on väga lihtne seletus! Kuna ühtses süsteemis kasutavad kõik kogud sama kirjet ehk nimetust ei saa ega peagi nimetused klappima!