Uus täiendus raamatukoguseadustes…

By | 1.04.2010

Alates 05.04.2010 lisatakse täiendav § kõikidesse raamatukoguseadustesse.
Kõik rahva-, kooli- ja erialaraamatukogud on kohustatud kataloogimisel täitma spetsiaalse MARC välja, kui raamat sisaldab mõnda ebatsensuurset sõna või väljendit.
Uueks MARC välja tähiseks saab xxx ja antud väljale tuleb sisestada punase värviga tekst “Sisaldab ebatsensuurseid väljendeid”. MARC välja alamväljale b (arvandmed) tuleb sisestada kõikide lehekülgede numbrid, kus antud sõnad sisalduvad. Arusaamatuste vältimiseks saadab Kultuuriministeerium kõikidele raamatukogudele elektrooniliselt nimekirja kõikidest nendest sõnadest ja väljenditest, millede puhul xxx väli tuleb täita.

Lisaks tuleb selliste teavikute laenutamisel võtta lugejalt kirjalik nõusolek ja allkiri, et teda on hoiatatud teavikus sisalduvatest ebatsensuursetest väljenditest.
Alla 16 aastased lugejad saavad selliseid teavikuid laenutada ainult vanema või seadusliku hooldaja juuresolekul.

Tarkvaraarendajad on kohustatud programme täiendama vastavalt uuele seadusmuudatusele;
1) Lisama kataloogimisel MARC välja XXX
2) Vastava teaviku laenutamisel kuvama hoiatuse,et laenutaja saaks lugejalt nõusoleku küsida
3) Tarkvara peab lugejal võimaldama eelmainitud nõusoleku allkirjastamist kasutades Eesti ID-kaarti
4) Aastaaruandele tuleb lisada nimekiri lugejatest, kes kõige rohkem on selliseid teavikuid laenutanud

RIKS programmile on juba vastavad täiendused lisatud ja toimivad;

Täpsemalt saab antud seadusmuudatusest lugeda siin http://www.riigiteataja.ee?seadus=3245432

Lisa kommentaar