GDPR ja RIKS

By | 9.05.2018

25. mail jõustub uus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – General Data Protection Regulation) ja seoses sellega oleme RIKS tarkvarale teinud mõned täiendused.

Andmete väljastamine
Kõik lugejaga seotud andmed on võimalik salvestada andmekandjale ja need lugejale ĂĽle anda. Andmed eksporditakse CSV formaadis vastavalt sellele, milliseid teenuseid lugeja on raamatukogus kasutanud. Näiteks – laenutused, kĂĽlastused, teenused, lugeja foto jne.
Lugejaandmete aknas on selleks nupureal valik “Andmed”. Vali millised andmed soovid eksportida ja salvesta need andmekandjale. Kui mõni valik on keelatud, siis neid teenuseid lugeja ei ole kasutanud.

Ă•igus olla unustatud
Kui isik soovib oma lugejastaatuse raamatukogus lõpetada või andmete eemaldamist raamatukogu andmebaasist, siis selleks on kolm võimalust;

  • Kustuta ja säilita andmed ning statistika – lugeja märgitakse lihtsalt kustutatuks, kõik temaga seotud isiku- ja lugejaandmed ning statistika säilvad andmebaasis. Lugeja staatust on võimalik taastada koos kõikide andmetega
  • Kustuta ja eemalda andmed ning säilita statistika – andmebaasist eemaldatakse lugeja personaalsed andmed, säilivad statistika jaoks vajalikud andmed (laenutused, kĂĽlastused, kasutatud teenused), kuid neid ei saa enam isikuga siduda. Kui isik soovib uuesti hakata lugejaks, siis tema eelmist ajalugu taastada ei saa!
  • Kustuta ja eemalda kõik andmed ning statistika – eemaldatakse täielikult kõik lugejaga seotud andmed. Antud kustutamine mõjutab ka statistikat, kuna eemaldatakse laenutuste, tagastuste, kĂĽlastuste jne ajalugu! Soovitav kasutada ainult siis, kui raamatukogu ei vaja tagasiulatuvalt statistikat.

Kui lugeja on registreeritud mitmes raamatukogus, siis peab ta andmete eemaldamise soovi esitama igas raamatukogus eraldi! Täielikult saab eemaldada kõik isikuga seotud andmed siis, kui need on igas raamatukogus eemaldatud. Kõiki enda andmeid näeb lugeja alati ka RIKSWEB rakenduses!

Lisa kommentaar