Uus “E-Posti Keskus”

By | 25.02.2014

RIKS’le on lisatud uus, eraldiseisev moodul, mis võimaldab e-posti teel saata lugejatele erinevaid teatisi. Uus moodul on mõeldud asendamaks eelmist e-kirjade keskust, millel olid mitmed piirangud.

Teatiste tüüpideks on;
1) Meeldetuletus – tagastustähtaja ületanud teavikud
2) Reserveeringu teavitus – lugeja poolt reserveeritud, kogusse saabunud teavikud
3) Tagastustähtaja saabumine – eelteavitus tagastustähtaja saabumise kohta
4) Laenutatud teavikud – kõik lugeja käes olevad teavikud
5) Võlanõue – pikaaegsetele võlgnikele mõeldud teavitus
6) Muu teavitus – vabatekstiga e-kiri.

Teavituste saatmist saab seadistada erinevate sätetega. Näiteks, alates mitmendast võlgnevuse päevast ja millise intervalliga meeldetuletusi saadetakse, vabatekstiga sõnumid ainult ümberregistreeritud lugejatele jne. Lisaks saab RIKS programmis määrata kõikidele sõnumitüüpidele saatmise piiranguid, kui lugeja keeldub nende saamisest. Kõikides sõnumitüüpides saab lugejad filtreerida lugejarühma alusel. Teavitustele saab lisada manuseid ning luua erinevaid saajate gruppe. Kõik saadetud e-kirjad säilitatakse
andmebaasis saadetud kujul koos logiga ja neid on hiljem võimalik sirvida. Lugeja märkustesse lisatakse iga sõnumiga vastav sissekanne. E-kirjade saatmisel saab kasutada turvalist SSL/TLS protokolli ja kasutada “reply to” aadressi.
Meeldetuletused ja võlanõuded saadetakse lipukesega “tähtis” ning vajadusel saab lisada MDN (Message Disposition Notification).
sample

Lisa kommentaar